หน้าหลัก

“Paraíba”-type Copper-bearing Tourmaline from Brazil, Nigeria, and Mozambique: Chemical Fingerprinting by LA-ICP-MS

629 6

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 18
พร้อมใช้งาน :