หน้าหลัก

The Gujar Killi Emerald Deposit, Northwest Frontier Province, Pakistan

544 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 9
พร้อมใช้งาน :