หน้าหลัก

Inclusions of Native Copper and Tenorite in Cuprian-Elbaite Tourmaline from Paraíba, Brazil

81 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 6
พร้อมใช้งาน :