หน้าหลัก

X-ray Computed Microtomography Applied to Pearls: Methodology, Advantages, and Limitations

196 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 6
พร้อมใช้งาน :
external-site