หน้าหลัก

Simultaneous X-Radiography, Phase-Contrast and Darkfield Imaging to Separate Natural from Cultured Pearls

1,022 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 11
พร้อมใช้งาน :