หน้าหลัก

X-ray Computed Microtomography: Distinguishing Natural Pearls from Beaded and Non-Beaded Cultured Pearls

265 7

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :
external-site