หน้าหลัก

Precision Measurement of Inter-Facet Angles on Faceted Gems Using a Goniometer

253 4

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :
external-site