หน้าหลัก

Synthetic Emeralds Grown by Richard Nacken in the Mid-1920s: Properties, Growth Technique, and Historical Account

220 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 25
พร้อมใช้งาน :
external-site