หน้าหลัก

Real-Time Microradiography of Pearls: A Comparison Between Detectors

194 1

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 5
พร้อมใช้งาน :