หน้าหลัก

Provenance Discrimination of Freshwater Pearls by LA-ICP-MS and Linear Discriminant Analysis (LDA)

2,030 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 14
พร้อมใช้งาน :