หน้าหลัก

Purple Gem Spinel from Vietnam and Afghanistan: Comparison of Trace Element Chemistry, Cause of Color, and Inclusions

307 9

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 01/2024
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 11
พร้อมใช้งาน :
external-site