หน้าหลัก

History of the Chivor Emerald Mine, Part I (1880–1925): From Rediscovery to Early Production

220 5

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 44
พร้อมใช้งาน :