หน้าหลัก

Gems on Canvas: Pigments Historically Sourced from Gem Materials

184 8

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Coloured Stone
จำนวนหน้า : 20
พร้อมใช้งาน :
external-site