หน้าหลัก

Fluorescence Characteristics of Two Copper-Diffused Plagioclase Feldspars: Labradorite and Andesine

118 4

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 14
พร้อมใช้งาน :
external-site