หน้าหลัก

การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจำหน่ายเครื่องประดับในประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

93 5

วันที่เผยแพร่ : 05/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 197
พร้อมใช้งาน :
external-site