หน้าหลัก

นวัตกรรมการสร้างมูลค่าให้แก่เปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยการแปรรูปเป็นเกร็ดประกายมุกและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (Innovation on Value Creation of Wasted Green-Mussel-Shells from Seafood Industries by Transforming to Pearlescent Materials and

68 2

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 100
พร้อมใช้งาน :