หน้าหลัก

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทอัญมณีเครื่องประดับของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย (The influence of marketing communications of Indian Tourists's consumption behavior for gem and jewelry products)

90 4

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 149
พร้อมใช้งาน :
external-site