หน้าหลัก

การเคลือบฟิล์มกลุ่มโลหะมีค่าคุณภาพสูงบนตัวเรือนเครื่องประดับด้วยการใช้เทคนิคไฮเพาเวอร์อิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอริง (ไฮพิมส์)

60 4

อ้างอิงจาก : GIT
พร้อมใช้งาน :