หน้าหลัก

Vaterite in freshwater cultured pearls from China and Japan

391 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 14
พร้อมใช้งาน :
external-site