หน้าหลัก

Tourmaline: morphological and compositional variations during the growth history of uvite single crystals

205 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 12
พร้อมใช้งาน :
external-site