หน้าหลัก

Ammolite: Iridescent Fossilized Ammonite from Southern Alberta, Canada

232 5

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 22
พร้อมใช้งาน :
external-site