หน้าหลัก

Spectral Reflectance and Fluorescence Characteristics of Natural- Color and Heat-Treated “Golden” South Sea Cultured Pearls

500 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 10
พร้อมใช้งาน :