หน้าหลัก

Inclusions in natural, Treated, Synthetic, and Imitation Opal

251 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 2
พร้อมใช้งาน :
external-site