หน้าหลัก

Fluorescence Characteristics of Blue Amber from the Dominican Republic, Mexico, and Myanmar

263 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 13
พร้อมใช้งาน :
external-site