หน้าหลัก

Internal Structures of Known Pinctada maxima Pearls: Cultured Pearls from Operated Marine Mollusks

259 10

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 01/2024
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 20
พร้อมใช้งาน :
external-site