หน้าหลัก

ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีจากประเทศพม่าของคนไทย (Marketing mix factors and Thai People's buying behaviour of Mynmar Gems)

79 9

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยบูรพา
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 199
พร้อมใช้งาน :