หน้าหลัก

EP.3 เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจในสไตล์ "Apisek Studio"

Multimedia
ผู้แต่ง : GIT Library
234 41
เคล็ด (ไม่) ลับในการสร้างแรงบันดาลใจในสไตล์ของ คุณอภิเษก นรินท์ชัยรังษี (หมู) นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ "Apisek Studio" ใน Exclusive TALK by GIT LIBRARY : LEARNING ROOM ซึ่งใน EP.3 คุณหมูได้มาแชร์ประสบการณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานเครื่องประดับของ Apisek Studio รวมถึงผลงานที่ภาคภูมิใจในการลงไปช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มมูลค่าให้กับ "เครื่องเบญจรงค์" ที่ชำรุดหรือแตกหักเสียหายจากการขนส่งที่ไม่สามารถใช้การได้ นำมาผลิต "เครื่องประดับ" ตามแนวทางของ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่คนในชุมชนจากการต่อยอดนำเอาภูมิปัญญาหรือวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากในท้องถิ่น มายกระดับสร้างเป็นรายได้ให้แก่ผู้คนในชุมชน รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรง และยังฝากถึงแนวทางการสร้างแบรนด์ให้กับนักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ที่กำลังค้นหาตัวเอง
external-site