หน้าหลัก

มนต์เสน่ห์ของ "หยก" อัญมณีในประวัติศาสตร์จีน I ดร. เมืองภูมิ หาญสิริเพชร

Multimedia
ผู้แต่ง : GIT LIBRARY
124 0
พบกับ ดร. เมืองภูมิ หาญสิริเพชร เจ้าของ "เพจนางใน" นักวิชาการ พิธีกร และนักเขียน ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวในฐานะผู้ที่ชื่นชอบ "หยก" เป็นชีวิตจิตใจ จนนำมาสู่แรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ "หยก" และนำมาถ่ายทอดผ่าน "เพจนางใน" โดยมีวิธีการเล่าที่สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจีนออกมาได้อย่างกลมกลืนและน่าอ่านเป็นอย่างมาก รับชมได้ใน Exclusive TALK by GIT LIBRARY : LEARNING ROOM ในตอน มนต์เสน่ห์ของ "หยก" อัญมณีในประวัติศาสตร์จีน
external-site