หน้าหลัก

Researcher Profile

วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
นาย วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
Visut Pisutha-Arnond

สังกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ : -

ความเชี่ยวชาญ : Geochemistry and Mineralogy, Mineralogy, Gemology Geochemistry, Mineralogy, Gemology, Geochemistry

ผลงานตีพิมพ์