Researcher Profile

ภูวดล วรรธนะชัยแสง
นาย ภูวดล วรรธนะชัยแสง
bhuwadol wanthanachaisaeng

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน

ความเชี่ยวชาญ : Mineralogy, Gemology, Spectroscopy

ผลงานตีพิมพ์