หน้าหลัก

A cautionary tale about a little-known type of non-nacreous calcareous concretion produced by the Magilus antiquus marine snail

602 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 8
พร้อมใช้งาน :