หน้าหลัก

อัญมณีและเครื่องประดับ... แรงบันดาลใจในงานเขียน

Multimedia
ผู้แต่ง : GIT Library Admin
140 2
"อัญมณีและเครื่องประดับ" ถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในงานเขียนได้อย่างไร? พบกับ รศ.ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเขียน ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราวในฐานะผู้ใช้บริการที่ใช้เวลาว่างจากงานประจำมาศึกษาค้นคว้าข้อมูลของอัญมณีและเครื่องประดับในห้องสมุดของสถาบัน GIT โดยนำเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และรูปภาพที่สวยงามของเครื่องประดับจากหนังสือในห้องสมุด รวมถึงตัวอย่างอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ มาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญเพื่อนํามาใช้ต่อยอดจินตนาการในการวางโครงเรื่องงานเขียนของตัวเองได้ รับชมได้ใน Exclusive TALK by GIT LIBRARY : LEARNING ROOM ในตอน อัญมณีและเครื่องประดับ... แรงบันดาลใจในงานเขียน