หน้าหลัก

Researcher Profile

ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
รศ.ดร. ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
Narong Praphairaksit

สังกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ : คณะวิทยาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : spectroscopy