หน้าหลัก

Researcher Profile

จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร
นาย จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร
Jakraphan Suwanvijit

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่า

ความเชี่ยวชาญ : Precious Metal, Chemistry, Instrument

ผลงานตีพิมพ์

external-site