หน้าหลัก

Researcher Profile

พิชญา อัครานุรักษ์กุล
นางสาว พิชญา อัครานุรักษ์กุล
PICHAYA AKKARANURUKKUL

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่า

ความเชี่ยวชาญ : Chemistry

ผลงานตีพิมพ์