หน้าหลัก

Researcher Profile

โชติกา กิตติกุลยาวรกุล
นางสาว โชติกา กิตติกุลยาวรกุล
Chotika Kittikunlayaworakun

สังกัด : -

คณะ : -

ความเชี่ยวชาญ : อัญมณีและเครื่องประดับ, ธรณีวิทยา/แร่วิทยา/อัญมณีศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์