หน้าหลัก

แนะนำอีบุ๊ก เรื่อง ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับคูเวต

Admin J. มกราคม 27, 2024 54 0

"คูเวต" ประเทศเล็กๆ ที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยราว 30 เท่า เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางที่มั่งคั่งร่ำรวยจากการค้าน้ำมันดิบและก๊าชธรรมชาติ แต่ในด้านการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแล้วนั้น ต้องบอกเลยว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากอีกประเทศหนึ่ง คูเวตเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งในตะวันออกกลาง จากข้อมูลของ Global Trade Atlas พบว่าในปี 2022 คูเวตนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมูลค่า 477.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2021 โดยแหล่งนำเข้าใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ตุรกี และไทย นอกจากนี้ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงถึง 66,470 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก โดยคูเวตเป็นตลาดสินค้าหรูที่เติบโตมากที่สุดเป็นอันดับสามในภูมิภาค รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่ควรมองข้าม


รายงานการศึกษาเรื่อง ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับคูเวต จึงได้ทำการศึกษาในเรื่องของการผลิต การค้า การบริโภค ช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่ควรใช้ในการทำธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการเจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ตลาดคูเวตได้ศึกษา ทำความเข้าใจในการเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับคูเวตได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้คืออะไร?

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศคูเวต ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทยและคูเวต

บทที่ 2 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การผลิต การนำเข้า พฤติกรรมการบริโภคของชาวคูเวต แหล่งการค้าเครื่องประดับสำคัญ

บทที่ 3 กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการรุกเข้าสู่ตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคูเวต

ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้าง?

- องค์ความรู้ในการค้าและการลงทุนสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศคูเวต

- การผลิต การค้า การบริโภค ช่องทางการจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการรุกเข้าสู่ตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคูเวตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ "คูเวต" ไม่ควรพลาด!! กับรายงานการศึกษา "ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับคูเวต" ที่จะทำให้คุณได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของคูเวตได้ดียิ่งขึ้น สามารถอ่านได้ฟรีในแบบออนไลน์ได้ที่ https://elibrary.git.or.th/ebook/650bc37a9e5c9 หรืออ่านผ่านแอปพลิเคชัน GIT eLibrary ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS และ Android

Title: ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับคูเวต

Author: ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

Publisher: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Collection: Marketing

🌐 https://elibrary.git.or.th/ebook/650bc37a9e5c9

อ่านอีบุ๊กด้านอัญมณีและเครื่องประดับเล่มอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ https://elibrary.git.or.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GIT eLibrary ได้แล้วทั้งระบบ iOS และ Android

URL อ้างอิง: