หน้าหลัก

UNDERSTANDING DIFFERENT GEMSTONE CUTS AND SHAPES

Admin J. มีนาคม 25, 2024 501 7

เมื่อพูดถึงรูปแบบการเจียระไนและรูปทรงของอัญมณี บ่อยครั้งที่จะมีความสับสนว่าแตกต่างกันอย่างไร?

เราอาจพอให้คำนิยามง่ายๆ ตามคู่มือของ STULLER ที่ได้แบ่ง SHAPES และ CUTS ติดตามได้จาก "Understanding Different Gemstone Cuts and Shapes" ในตอนของ Stone Cuts อ่านต่อได้จากหนังสือ "The Basics of Jewelry : Terminology and Design Guide" ในแบบออนไลน์ได้ฟรี!! ที่: https://elibrary.git.or.th/ebook/650b43ab67838 หรืออ่านผ่านแอปพลิเคชัน GIT eLibrary ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS และ AndroidURL อ้างอิง:
external-site