หน้าหลัก

Introduction to Analyzing Internal Growth Structures: Identification of the Negative d Plane in Natural Ruby

125 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 15
พร้อมใช้งาน :
external-site